Rangahau me te Arotake Kaupapa Māori

Kaupapa Māori Research and Evaluation

Ko Te Ohu Rangahau te ingoa o te tīma e kawe ana i ngā mahi rangahau me ngā mahi arotake i CORE Tātai Aho Rau. Ko tā te ohu nei nei he kōkiri i ngā mahi rangahau, mahi arotake i runga anō i ngā hiahia o te kaitono. Ka whakaarohia ngā hiahia o te kaitono me ngā pūkenga o te ohu ki te whakatakoto ara e tutuki ai ngā mahi. He mea hāpai ā rātou mahi i ngā ariā kaupapa Māori me ngā tūāhuatanga motuhake o te kaitono.

arrow_downward

Koinei ētahi o ā mātou mahi kua tutuki:

 • Poipoia te Mokopuna (2016)
  A whānau centered evaluation of the Poipoia te Mokopuna: He puāwaitanga harakeke programme, funded by the Ministry of Education
 • Teacher-Led Innovation Projects (2016–2018)
  • Ngā Taiātea Wharekura: “Nō Onamata te Mauri, Kei Anamata te Aronga: A 21st Century pedagogical model for wharekura”
  • Tai Wānanga: “Advancing Māori success as Māori through Project Based Learning”
 • He arotake rauemi: Taking stock of Māori Medium educational resources: Priorities, gaps and futures? (2016)
 • Biological Heritage National Science Challenge: Towards a future Māori outreach educational package (2016)
 • Auckland Council: Te Toa Takitini – Early Years Project (2016)

Whakapātanga

Ki te hiahia whakapā mai, tuku imēra ki arareomaori@core-ed.org.

Tuhia te ‘Rangahau me te Arotake Kaupapa Māori’ ki te rārangi kaupapa o te imēra.