Māori channel

arrow_downward

Māori channel

Nichole Te Mihinga Komene podcast cover

Te Mihinga & Nichole: Question 1 - Macrons. English version

Te Mihinga Komene and Nichole Gully discuss the varied use of macrons in Māori medium education and the reasons that guide kaiako (teachers) choice to use macrons or not.

Te Mihinga provides explanation on:

 • where the macron originated
 • an iwi perspective
 • educational publishing implications
 • why consistency in use is key.

arrow_forward
Nichole Te Mihinga Komene podcast cover

Te Mihinga & Nichole: Question 2 - Macrons. English version

Te Mihinga Komene and Nichole Gully discuss the benefits of using macrons.

In advocating the use of tohutō the podcast:

 • considers the language background of both kaiako and tamariki and the associated educational benefits of macron use
 • examines how macron use can change the meaning of words
 • provides strategies of how to learn and use macrons.

arrow_forward
Nichole Te Mihinga Komene podcast cover

Te Mihinga & Nichole: Pātai Tuatahi - tohutō

I tēnei pāhōrangi ka matapaki tahi a Te Mihinga Komene rāua ko Nichole i te whakamahinga konorau o te tohutō i ngā kura reo Māori me ngā tohe e ārahi ana i tōna whakamahinga rānei.

Ka whakamahukitia e Te Mihinga:

 • i ahu mai te tohutō i hea?
 • he huatau ā-iwi
 • ngā pānga tā i te ao mātauranga
 • he aha te take me rite tonu te whakamahinga.

arrow_forward
Nichole Te Mihinga Komene podcast cover

Te Mihinga & Nichole: Pātai Tuarua - tohutō

I tēnei pāhōrangi ka matapakihia e Te Mihinga Komene rāua ko Nichole Gully ngā hua ina whakamahia te tohutō.

Hei kīnaki i ō rāua whakaaro: 

 • ka huritaua te huarahi ako reo o te kaiako, o ngā tamariki anō hoki
 • ka whakatauirahia te panonitanga o te tikanga o te kupu i te tohutō
 • ka whakamahukitia ētahi rautaki e whakaū ai ngā tohutō.

arrow_forward
Filter by: TagsSpeakers